Czym jest test WAIS-R?

Test WAIS-R (Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised) to zaawansowane narzędzie psychometryczne, które jest wykorzystywane do oceny inteligencji dorosłych. Jest to jedna z najbardziej renomowanych i szeroko stosowanych skal pomiaru inteligencji na świecie.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia testu WAIS-R?

Przeprowadzenie testu WAIS-R może przynieść wiele korzyści, w tym lepsze zrozumienie mocnych i słabych stron w zakresie funkcjonowania poznawczego, co może być pomocne w planowaniu edukacyjnym i zawodowym.

Jak wygląda procedura testowa?

Procedura testowa WAIS-R obejmuje szereg zadań i pytań, które mają na celu ocenę różnych aspektów inteligencji, w tym pamięci roboczejrozumowania werbalnego i prędkości przetwarzania. Test jest przeprowadzany przez wykwalifikowanego psychologa w komfortowych warunkach naszej poradni.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem testu WAIS-R lub masz pytania dotyczące procedury, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści są gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania i umówić Cię na sesję testową.