O nas

Wśród naszych specjalistów znajdziesz  psychologów klinicznych, neuropsychologów, psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych i psychoterapeutów integratywnych. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie terapeutyczne, które zdobyliśmy w dużych ośrodkach zajmujących się diagnozą i leczeniem trudności psychologicznych.

Strefa Spotkań to zaufany, prywatny gabinet psychologiczny i psychoterapeutyczny w Pruszkowie. Oferujemy rzetelne konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne indywidualne, dla par, grupowe i rodzinne. Nasz ośrodek jest kameralny i znajduje się w przyjaznym otoczeniu.

Oferujemy takie usługi, jak:

 • diagnoza psychologiczna,
 • psychoterapia poznawczo-behawioralna,
 • psychoterapia psychodynamiczna,
 • psychoterapia par,
 • diagnoza psychiatryczna,
 • diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna.

Trafnie diagnozujemy i prowadzimy leczenie. Świadczymy profesjonalne usługi diagnostyczne i terapeutyczne w kameralnym ośrodku. Przywiązujemy uwagę do tego, jak wygląda nasz ośrodek oraz jego otoczenie w myśl zasady, że do spotkania potrzebny jest odpowiedni czas i odpowiednia przestrzeń. 

Strefa Spotkań - O nas - poznaj nasz zespół

Nasz zespół

dr n. zdr. Jacek Gierus

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

mgr Ewa Gniewek

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

mgr Michalina Pierzchała

specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog

mgr Agata Koczocik

specjalista psycholog, seksuolog

mgr Michalina Pierzchała

Specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym, absolwentką Uniwersytetu SWPS w Warszawie, członkiem Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Ukończylam 4-letnie podyplomowe szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej, odbyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy neuropsychologicznej. Jestem w trakcie szkolenia podyplomowego z Psychotraumatologii.

Mam ponad 10 letnie doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami. Pracuję z osobami dorosłymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w m.in. w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Bródnowskim, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o., Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie jak również w praktyce prywatnej.

 

Stale poszerzam swoją wiedzę i kompetencje.

W pracy łączę profesjonalną wiedzę i doświadczenie psychologa klinicznego z empatycznym podejściem i uważnością na potrzeby pacjentów.

 

Metodologia pracy:

 • diagnoza funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, f. językowych)
 • diagnoza zaburzeń poznawczych w przebiegu „mgły covidowej”
 • diagnoza pacjentów neurologicznych po urazach, wypadkach, po udarach, operacjach mózgu
 • rehabilitacja zaburzeń poznawczych
 • praca z pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi

mgr Ewa Gniewek

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Jestem psychologiem ze specjalizacją z psychologii klinicznej i psychoterapeutą. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. oraz parami w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii systemowej. Zajmuję się zaburzeniami lękowymi, nastroju i osobowości oraz badaniem sprawności funkcji poznawczych.

Przekładając to na język życia codziennego są to problemy:

 • w nawiązywaniu, utrzymaniu, czy zakończeniu relacji,
 •  z niską samooceną,
 • ze smutkiem, brakiem chęci do działania, poczuciem braku sensu,
  – związane z dużą zmianą w życiu np. awans, narodziny dziecka, utrata partnera czy pracy, choroba,
 • z radzeniem sobie z lękami, natrętnymi myślami lub/i czynnościami,
 • z przebywaniem w grupie, wypowiadaniem się na forum,
 • w zarządzaniu emocjami i zachowaniem np. złością, irytacją, impulsywnością, agresją,
 • w radzeniu sobie ze stresem wywołanym tempem życia, związanym z brakiem umiejętności odmawiania, stawiania granic.

Ukończyłam czteroletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej przy Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Bizonia w Warszawie oraz dwuletnie szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin pod kierownictwem prof. I. Namysłowskiej. Poza praktyką prywatną pracuję w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

mgr Małgorzata Szymańska (z d. Węglińska)

Psycholog, psychoterapeutka (osoby od 16 roku życia)

Małgorzata Szymańska (z d. Węglińska) – psycholog, psychoterapeuta w nurcie integratywnym

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z zamiłowania i pasji. Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie spotkaniem, przygodą, pasją, wyzwaniem. Pomagam klientom w wypracowaniu pozytywnego stosunku do siebie, życia, w lepszym poznaniu siebie oraz wzbudzeniu motywacji do stawiania czoła trudom i wyzwaniom, które napotkali. Pracuję z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi pomagając im m.in. w:

 • Rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, radzeniu sobie z zalewającym afektem lub przeciwnie – nieodczuwaniem emocji
 • Przeżyciu straty (bliskiej osoby, zdrowia, możliwości, przedmiotu)
 • Poszukiwaniu celów życiowych, konsolidowaniu tożsamości lub nadawania nowego kierunku rozwoju
 • Życiu w pełnej remisji zaburzeń psychicznych (ChAD, schizofrenia)
 • Osobom w depresji – w zrozumieniu przyczyn choroby i prowadzeniu procesu do pełnego zdrowienia
 • Osobom wysokowrażliwym – w dobrym dostosowaniu się do świata i radzeniu sobie
  w codzienności
 • Przezwyciężaniu trudności w kontaktach interpersonalnych
 • Rodzicom w związywaniu trudności wychowawczych

 

Pracuję w nurcie integratywnym patrząc na człowieka holistycznie (ciało, psychika, duch). Mojemu rozumieniu klienta i jego trudności najbliższe jest podejście psychodynamiczne. Wykorzystuję także techniki terapii poznawczo- behawioralnej i terapii Gestalt.

Ukończyłam Społeczną Psychologię Kliniczną na SWPS w Warszawie z modułami specjalizacyjnymi
z terapii poznawczo-behawioralnej oraz psychologii twórczości. Kompetencje podnosiłam  kończąc roczny Kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej prowadzony przez M.M. Gajdów. Obecnie kończę Podyplomowe Studia Psychoterapii w ujęciu integratywnym na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Zapobiegania Nawrotom Psychoz, prowadząc własną praktykę psychoterapeutyczną, pracując
w Warszawskim Domu pod Fontanną oraz prowadząc grupę holistycznego rozwoju Światło w mroku.

Znajomość trudności wychowawczych z jakimi borykają się obecnie rodzice zdobyłam pracując jako psycholog w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Wspomagałam tam dzieci
i młodzież w rozwijaniu umiejętności społecznych oraz rodziców w rozwijaniu kompetencji wychowawczych. Ponadto kilka lat pracowałam jako trener różnych programów profilaktycznych.

Poza praktyką psychoterapeutyczną, prowadzę grupę integracyjno-aktywizującą dla pacjentów
z zaburzeniami psychicznymi, współprowadzę grupę wsparcia dla rodzin osób zmagających się
z problemami zdrowia psychicznego oraz jestem autorką i trenerem warsztatów ogólnorozwojowych o różnej tematyce.

Zapraszam do kontaktu.

dr n. zdr. Jacek Gierus

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

W latach 2019-2022 adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W latach 2014-2019 asystent w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada ponaddziesięcioletnie doświadczenie kliniczne w diagnozie i leczeniu zaburzeń psychicznych. Ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami psychoterapii psychodynamicznej. Pracuje w nurcie terapii schematu. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Associate Editor w czasopiśmie Advances in Cognitive Psychology. Więcej informacji: www.jacekgierus.pl

mgr Agata Koczocik

specjalista psycholog, seksuolog

Pani Agata jest psychologiem oraz seksuologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym. Na co dzień zajmuję się poradnictwem oraz diagnostyką psychologiczną i seksuologiczną młodych dorosłych oraz dorosłych. Swoje doświadczenie zawodowe zbierała m.in. w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psycho traumatologii WIM na Szaserów, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia na Dolnej, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na oddziałach ogólnopsychiatrycznych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Aktualnie pracuje jako psycholog w dwóch zespołach terapeutycznych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w tym w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w MCSZ w Pruszkowie. W swojej pracy stawia na empatyczne podejście, otwartość, szczerość oraz współpracę z pacjentem.