O nas

Wśród naszych specjalistów znajdziesz psychiatrów, psychologów klinicznych, neuropsychologów psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych i psychoterapeutów psychodynamicznych. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie terapeutyczne, które zdobyliśmy w dużych ośrodkach zajmujących się diagnozą i leczeniem trudności psychologicznych.

Strefa Spotkań to zaufany, prywatny gabinet psychologiczny i psychoterapeutyczny w Pruszkowie i w Komorowie. Oferujemy rzetelne konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne indywidualne, dla par, grupowe i rodzinne. Nasz ośrodek jest kameralny i znajduje się w przyjaznym otoczeniu.

Oferujemy takie usługi, jak:

 • diagnoza psychologiczna,
 • psychoterapia poznawczo-behawioralna,
 • psychoterapia psychodynamiczna,
 • psychoterapia par,
 • diagnoza psychiatryczna,
 • diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna.

Trafnie diagnozujemy i prowadzimy leczenie. Świadczymy profesjonalne usługi diagnostyczne i terapeutyczne w kameralnym ośrodku. Przykuwamy uwagę do tego, jak wygląda nasz ośrodek oraz jego otoczenie w myśl zasady, że do spotkania potrzebny jest odpowiedni czas i odpowiednia przestrzeń. 

Strefa Spotkań - O nas - poznaj nasz zespół

Nasz zespół

dr n. zdr. Jacek Gierus

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

mgr Ewa Gniewek

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

mgr Anna Stadnicka

Psycholog, neuropsycholog

mgr Anna Stadnicka

Psycholog, neuropsycholog

Studia psychologiczne ukończyłam w 2006 roku na KUL. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w Szpitalu Tworkowskim, na różnych oddziałach tj. : ogólnopsychiatrycznym, oddziale leczenia depresji, detox-ie, psychogeriatrycznym, oddziale dziennym, oddziale psychiatrii sądowej. Byłam biegłym sądowym. Głównym obszarem moich zainteresowań jest neuropsychologia.
Ukończyłam 5-letnie studia podyplomowe w zakresie specjalizacji klinicznej – neuropsychologii pod patronatem IPIN w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam na oddziałach neurochirurgii, onkologii, rehabilitacji neurologicznej oraz na moim macierzystym oddziale neurologii w Tworkach. Głównym obszarem mojej pracy jest diagnostyka neuropsychologiczna dorosłych, rehabilitacja neuropsychologiczna oraz diagnoza psychologiczna.

Obszary diagnozy:

 • zaburzenia funkcji poznawczych,
 • otępienia,
 • diagnoza pacjentów neurologicznych po urazach, wypadkach, po udarach, operacjach mózgu,
 • rehabilitacja zaburzeń poznawczych,
 • diagnoza zaburzeń psychicznych.

mgr Ewa Gniewek

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. oraz parami w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii systemowej. Zajmuję się zaburzeniami lękowymi, nastroju i osobowości oraz badaniem sprawności funkcji poznawczych.

Przekładając to na język życia codziennego są to problemy:

 • w nawiązywaniu, utrzymaniu, czy zakończeniu relacji,
 •  z niską samooceną,
 • ze smutkiem, brakiem chęci do działania, poczuciem braku sensu,
  – związane z dużą zmianą w życiu np. awans, narodziny dziecka, utrata partnera czy pracy, choroba,
 • z radzeniem sobie z lękami, natrętnymi myślami lub/i czynnościami,
 • z przebywaniem w grupie, wypowiadaniem się na forum,
 • w zarządzaniu emocjami i zachowaniem np. złością, irytacją, impulsywnością, agresją,
 • w radzeniu sobie ze stresem wywołanym tempem życia, związanym z brakiem umiejętności odmawiania, stawiania granic.

Ukończyłam czteroletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej przy Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Bizonia w Warszawie oraz dwuletnie szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin pod kierownictwem prof. I. Namysłowskiej. Poza praktyką prywatną pracuję w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

lek. Kaja Gierus - specjalista psychiatra

Specjalista psychiatra (osoby od 18 roku życia)

Ukończyła akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doświadczenie kliniczne, które zdobywała, obejmuje zarówno leczenie stacjonarne (oddziały szpitalne psychiatrii ogólnej, psychogeriatrii, leczenia uzależnień, psychiatrii sądowej, terapii nerwic), jak i pomoc ambulatoryjną (leczenie zaburzeń nastroju, lękowych, psychoz, uzależnień w ramach poradni zdrowia psychicznego i oddziału dziennego). Ukończyła szkolenia z dziedziny terapii zaburzeń odżywiania oraz diagnostyki i leczenia otępień. Konsultuje pacjentów z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami behawioralnymi i psychotycznymi. Diagnozuje i leczy osoby z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Jest autorką i współautorką publikacji dotyczących leczenia zaburzeń psychicznych w okresie ciąży i połogu.

dr n. zdr. Jacek Gierus

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W latach 2014-2019 asystent w Klinice Psychiatryczne Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada ponaddziesięcioletnie doświadczenie kliniczne w diagnozie i leczeniu zaburzeń psychicznych. Ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami psychoterapii psychodynamicznej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Associate Editor w czasopiśmie Advances in Cognitive Psychology. Więcej informacji: www.jacekgierus.pl