Psychoterapia Pruszków, Komorów – jest to metoda leczenia zaburzeń i schorzeń psychicznych. Jej zadaniem jest rozwiązanie trudności emocjonalnych o udowodnionej naukowo skuteczności. Psychoterapia wpływa na zmianę postawy pacjenta oraz pomaga mu w zrozumieniu swoich emocji i radzenia sobie z nimi. Może być prowadzona przez lekarza, psychologa lub innego pracownika upoważnionego do świadczenia usług medycznych, który posiada specjalne uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.

W naszym gabinecie Strefa Spotkań w Komorowie obo Pruszkowa prowadzimy psychoterapie grupowe oraz indywidualne. Zapraszamy do kontaktu.

Strefa Spotkań - Psychoterapia indywidualna - na czym polega, dla kogo, co daje
Psycholog Komorów, Pruszków - Strefa Spotkań

Psychoterapia Pruszków, Komorów

Rolą psychoterapii jest wspomaganie pacjenta w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w osobistym rozwoju. Może ona pomóc człowiekowi w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwić wzajemne porozumienie.

Cele psychoterapii:

wsparcie w radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowym, nerwicowymi, depresją

rozwijanie kompetencji społecznych (np. komunikacji, asertywności)

pomoc w zmianie zachowań i postaw

rozwijanie umiejętności osobistych (poprawa samooceny, radzenie sobie ze stresem)

Psychoterapeuta kto to?

Psychoterapeuta to osoba, prowadząca terapię, mającą na celu pomagać pacjentom:

 • z zaburzeniami nerwicowymi,
 • z zaburzeniami osobowości,
 • z psychozą i zaburzeniami psychoaktywnymi,
 • z zaburzeniami nastroju.

Psychoterapeuta zna mechanizmy powstawania problemów emocjonalnych (nie tylko zaburzeń) i ich przepracowywania w relacji terapeutycznej. Wykwalifikowany psychoterapeuta jest specjalistą, który ma wszelkie uprawnienia do leczenia, profilaktyki i rehabilitacji psychicznych zaburzeń. Stosuje on dobrane techniki terapeutyczne oraz metody, indywidualnie dobrane do schorzeń pacjenta.

Strefa Spotkań - doradztwo zawodowe w Pruszkowie

Psychoterapia - co to jest i jakie ma nurty?

Psychoterapia ma wiele nurtów. Dzięki nim, można dopasować odpowiednie leczenie do problemu danego pacjenta. Każdy rodzaj psychoterapii charakteryzuje się innym podejściem, sposobem prowadzenia oraz założeniami teoretycznymi.

Do głównych nurtów psychoterapeutycznych stosowanych w naszych gabinetach, należą:

 • terapia schematu,
 • poznawczo-behawioralna,
 • integracyjna,
 • terapia uzależnień.

Ile trwa psychoterapia?

Czas trwania psychoterapii może zależeć od kilku czynników: od nurtu w jakim jest prowadzona terapia, od typu problemu z jakim zgłasza się pacjent, współwystępowania zaburzeń (np. uzależnień, zaburzeń osobowości, chorób somatycznych), czasu trwania objawów i ich nasilenia.

Długość terapii można podzielić na 3 kategorie:

 • krótkoterminową (od dwóch do sześciu miesięcy),
 • średnioterminową (od sześciu miesięcy do roku),
 • długoterminową (od roku do kilku lat).

Psychoterapia dla dorosłych Pruszków, Komorów

Psychoterapia niesie za sobą szereg korzyści takich, jak:

Radzenie sobie ze swoimi emocjami

Radzenie sobie z lękami, fobiami

Radzenie sobie w relacjach międzyludzkich

Psychoterapeuta Pruszków - nasz zespół

lek. Kaja Gierus - specjalista psychiatra

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE SĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

mgr Ewa Gniewek

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

dr n. zdr. Jacek Gierus

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

mgr Anna Stadnicka

Psycholog, neuropsycholog

Psychoterapia Pruszków

W Strefie Spotkań pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym zdobytym w dużych ośrodkach. Nasz prywatny gabinet psychologiczny i psychoterapeutyczny oferuje konsultacje grupowe, indywidualne, rodzinne i dla par.

Nieustannie zwiększamy swoje kwalifikacje i chcemy świadczyć wysokiej jakości usługi.

Psychoterapia Pruszków, Komorów

W naszym gabinecie oprócz psychoterapii oferujemy również terapie dla małżeństw i par, dla osób indywidualnych oraz terapie rodzinne.  W zależności od Państwa potrzeb nasi specjaliści są przygotowani na każdy rodzaj wsparcia.

Gabinet psychoterapii Pruszków, Komorów - Strefa Spotkań - sprawdź lokalizację