1. Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne oraz sesje terapeutyczne (zwane dalej “wizytami”) są rezerwowane za pomocą systemu rezerwacji online Asysto albo poprzez kontakt telefoniczny.

2. Rezerwacja wizyty poprzez system Asysto wiąże się z przedpłatą wysokości pełnej stawki zawartej w cenniku. Wizyty które nie zostały skutecznie opłacone, zostają automatycznie anulowane przez system rezerwacji w ciągu 1 godziny. 

3. Zwrot za wizytę odwołaną wcześniej niż 24 h przed terminem sesji następuje po kontakcie telefonicznym lub tekstowym z ośrodkiem., pod numerem +48 797 300 819. Podanie przy rejestracji online adresu e-mail powoduje także możliwość odwołania sesji poprzez link wysłany na podany adres e-mail. 

4. Wizyty nieodwołane skutecznie w ciągu 24 godzin od terminu wizyty będą traktowane jako pełnopłatne, ponieważ termin jest niedostępny dla innych pacjentów. Skuteczne odwołanie wizyty jest rozumiane jako kontakt telefoniczny lub tekstowy z ośrodkiem i potwierdzenie przez ośrodek odwołania wizyty. Osoba rezerwująca termin wizyty zobowiązuje się do poniesienia kosztu wizyty w każdej sytuacji z wyjątkiem odwołania lub przełożenia jej przed 24 godzinami od terminu wizyty. Płatności za odwołaną nieregulaminowo wizytę można dokonać przelewem na konto ośrodka.

5. Odwołanie/przełożenie 2 kolejnych wizyt bez uzgodnienia ze specjalistą lub ośrodkiem lub nieopłacenie zależności za odbytą wizytę, lub wizytę odwołaną poza regulaminem może skutkować brakiem możliwości dokonania kolejnej rezerwacji. Rezerwacja wizyty, zarówno w za pośrednictwem systemu Asysto, jak i rezerwacja telefoniczna oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6. W przypadku odwołania wizyty pierwszorazowej, lub nieobecności na wizycie pierwszorazowej kolejna wizyta może być zarejestrowana po przedpłacie. W przypadku nieobecności w drugim terminie wizyty pierwszorazowej ośrodek może odmówić zapisania na kolejną wizytę. 

7. W przypadku ustalenia / podpisania z psychoterapeutą kontraktu terapeutycznego obejmującego osobne zasady odwoływania wizyt, honorowane są zasady ustalone w ramach kontraktu terapeutycznego. 

8. Reklamacje i skargi należy zgłaszać w formie pisemnej pod adresem: kontakt.strefaspotkan@gmail.com