Neuropsycholog Pruszków, Komorów – to specjalista zajmujący się opisywaniem zaburzeń funkcji poznawczych i zmian osobowości będących następstwem uszkodzeń lub dysfunkcji mózgu. Neuropsycholog zajmuje się zarówno fizyczną częścią wewnętrznego procesora ludzkiego, jak i psychologiczną.

Badania neuropsychologiczne mają na celu postawienie właściwej diagnozy, monitorowanie przebiegu choroby i skuteczności leczenia.

Testy neuropsychologiczne

Testy neuropsychologiczne są wykonywane przez neuropsychologa w celu dokonania diagnozy. Dobierane są w zależności od stanu osoby i specyfiki jej problemów.
Do testów neuropsychologicznych można zaliczyć:

 • Test Neurolingwistyczny
 • Kliniczny Test Funkcji Wykonawczych
 • Rysowanie Zegara
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Badanie uwagi
 • Sortowania Kart Wisconsin
 • Test Apraksji
 • Test Kopiowania Wzorów
 • Inwentarz Osobowości MMPI-2
 • Bostoński Test do Diagnozy Afazji

Badanie neuropsychologiczne

Badanie neuropsychologiczne ma na celu postawienie właściwej diagnozy, monitorowanie przebiegu choroby i skuteczności leczenia. Opiera się ono na zebraniu dokładnego wywiadu od pacjenta, a jeżeli jest taka konieczność również od jego opiekuna, oceny stanu psychicznego, a także wykonaniu szczegółowych testów neuropsychologicznych (które zostały wymienione wyżej).

Dzięki badaniu neuropsychologicznemu, a tym samym postawieniu diagnozy – możliwa jest ocena jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. W dużym stopniu pozwala ona określić, czy zachowanie pacjenta jest wynikiem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też spowodowane jest czynnikami psychologicznymi.

Diagnoza neuropsychologiczna - Ile trwa badanie?

Diagnostyka i badanie pacjenta obejmuje do trzech spotkań, z których każde trwa od 60 do 90 minut.

Po zakończeniu diagnostyki specjalista omawia z pacjentem wyniki badań i udziela informacji na temat dalszego postępowania.

Rehabilitacja neuropsychologiczna

Rehabilitacja neuropsychologiczna stanowi formę pomocy osobom zmagającym się z następstwami chorób mózgu. U jej podstaw leży zjawisko neuroplastyczności, które odpowiada za pamięć i uczenie się.

Celem rehabilitacji neuropsychologicznej jest:

 • likwidowanie lub minimalizowanie zaburzeń zarówno w zakresie możliwości poznawczych, stanu emocjonalnego, jak i aktywności w życiu codziennym,

 • pomoc choremu w zrozumieniu istoty jego choroby i wynikających z niej trudności,

 • prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości życia.

Neuropsychologiczne zaburzenia koncentracji po COVID-19

Wiele osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2 uskarża się na objawy mgły mózgowej. Mgła mózgowa to zaburzenia pamięci, koncentracji oraz zdolności koordynacji własnych procesów poznawczych. Osoby dotknięte takimi trudnościami czują się zmęczone, trudno im planować złożone działania, z trudnością przypominają sobie nazwy. Przy wysiłku umysłowym szybko się męczą i frustrują. Trudno im zapamiętywać większe ilości danych, a niekiedy nawet męczy je zwykła rozmowa.

Jakie są skutki COVID dla działania mózgu?

Badania wskazują, że istnieją dwa możliwe mechanizmy powstania trudności umysłowych po infekcji koronawirusem. Pierwszy z nich jest związany z uszkodzeniami naczyń krwionośnych, do których dochodzi podczas silnej reakcji immunologicznej towarzyszącej zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Mechanizm ten występuje częściej u osób mających wcześniej choroby towarzyszące powiązane z zaburzeniami w obrębie naczyń krwionośnych. W mechanizmie tym dochodzi do występowania mikroudarów. Podobnie osoby, które doświadczyły dłuższego niedotlenienia podczas ciężkiego przebiegu COVID-19, mogą doświadczyć niedotlenienia niektórych struktur mózgu. Drugim, częściej spotykanym mechanizmem, jest uszkodzenie neuronów na skutek neuroinfekcji wirusem SARS-CoV-2. Neuroinfekcja według dotychczasowych badań rozprzestrzenia się w głąb mózgu poczynając od dróg węchowych i węchomózgowia.

Rehabilitacja neuropsychologiczna - Jak ćwiczyć pamięć i koncentrację po zakażeniu koronawirusem?

Mgła mózgowa trwająca długo po chorobie COVID wymaga wizyty u neuropsychologa. Neuropsycholog przeprowadza potrzebne badania pamięci, koncentracji i funkcji wykonawczych. W zależności od wyników badania opracowuje plan rehabilitacji neuropsychologicznej, która polega na wykonywaniu określonych ćwiczeń i czasowej zmianie stylu życia, która ma wspomóc powrót do lepszej kondycji umysłowej.

Rehabilitacja Neuropsychologiczna z Wykorzystaniem Programu Reha Com: Skuteczność i Korzyści 

Wprowadzenie 

Rehabilitacja neuropsychologiczna jest nowoczesnym elementem opieki nad pacjentami z różnymi zaburzeniami poznawczymi. Metoda Reha Com stanowi innowacyjne narzędzie terapeutyczne, które może przynieść korzyści pacjentom cierpiącym z powodu TBI (uszkodzeń mózgu), ADHD oraz zaburzeń psychicznych. W artykule omówimy, jak działa program Reha Com, jakie są jego zalety oraz jakie efekty można osiągnąć dzięki tej metodzie. 

Oprogramowanie Reha Com 

Czym jest Reha Com?  Reha Com to zaawansowane oprogramowanie stworzone specjalnie dla rehabilitacji neuropsychologicznej. 

Pozwala na przeprowadzanie różnorodnych ćwiczeń poznawczych, które wspierają proces zdrowienia i poprawiają funkcje poznawcze pacjentów. 

Jak działa Reha Com? 

Pacjenci korzystają z programu na komputerze lub tablecie.  Oprogramowanie dostarcza zindywidualizowane ćwiczenia, dostosowane do potrzeb każdego pacjenta. Treningi obejmują zadania z zakresu pamięci, uwagi, myślenia abstrakcyjnego i innych funkcji poznawczych. 

Zastosowanie w Zaburzeniach 

TBI (uraz mózgu) 

Pacjenci po urazach mózgu często borykają się z deficytami poznawczymi. 

Reha Com może pomóc w poprawie pamięci, koncentracji i innych funkcji umysłowych. 

ADHD 

Osoby z ADHD mają trudności z koncentracją i kontrolą impulsów. 

Oprogramowanie Reha Com może wspomóc rozwijanie tych umiejętności. 

Inne zaburzenia psychiczne 

Reha Com może być stosowane również w leczeniu skutków innych zaburzeń, takich jak schizofrenia czy depresja 

Słowa Kluczowe 

Rehabilitacja neuropsychologiczna 

Program Reha Com 

Treningi poznawcze 

Zaburzenia poznawcze 

TBI 

ADHD 

Skuteczność rehabilitacji 

Podsumowanie 

Rehabilitacja neuropsychologiczna z wykorzystaniem programu Reha Com to obiecująca metoda terapeutyczna. Dzięki zindywidualizowanym treningom pacjenci mogą poprawić swoje funkcje poznawcze i jakość życia. Zachęcamy do dalszego zgłębiania tematu oraz wykorzystania tej innowacyjnej metody w praktyce klinicznej. 

 

 

Poradnia neuropsychologiczna Pruszków

Poradnia Zdrowia Psychicznego Strefa Spotkań mieści się przy ul. Kościuszki 28/23, 05-800 Pruszków (I piętro). Kontakt z rejestracją jest możliwy w godzinach od 10:00 do 18:00, od pn-pt, pod adresem:

Neuropsycholog Pruszków, Komorów

Nasz zespół

Badanie neuropsychologiczne cena

Diagnoza neuropsychologiczna

• pierwsza wizyta – badanie neuropsychologiczne – trwa 60-90 minut – 320 zł
• druga wizyta – omówienie wyników badania, przekazanie zaleceń – 200 zł

Terapia neuropsychologiczna:
• wizyta w gabinecie – cena wynosi 170 zł

neuropsycholog NFZ

Konsultacje oraz ewentualne leczenie w ramach finansowania przez NFZ nie obowiązują w Strefie Spotkań. Zapraszamy do naszej poradni w ramach praktyki prywatnej.

O nas

W Strefie Spotkań pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem psychologicznym i neuropsychologicznym. Analizujemy konsekwencje uszkodzenia mózgu człowieka, a także opracowujemy indywidualne programy rehabilitacji w zakresie poszczególnych deficytów poznawczych. Nasz prywatny gabinet przeprowadzi badania, testy i rehabilitację neuropsychologiczną. 

Nieustannie zwiększamy swoje kwalifikacje i chcemy świadczyć wysokiej jakości usługi.

Dobry neuropsycholog Pruszków, Komorów - Strefa Spotkań - sprawdź lokalizację