Neuropsycholog Pruszków, Komorów – to specjalista zajmujący się opisywaniem zaburzeń funkcji poznawczych i zmian osobowości będących następstwem uszkodzeń lub dysfunkcji mózgu. Neuropsycholog zajmuje się zarówno fizyczną częścią wewnętrznego procesora ludzkiego, jak i psychologiczną.

Badania neuropsychologiczne mają na celu postawienie właściwej diagnozy, monitorowanie przebiegu choroby i skuteczności leczenia.

Testy neuropsychologiczne

Testy neuropsychologiczne są wykonywane przez neuropsychologa w celu dokonania diagnozy. Dobierane są w zależności od stanu osoby i specyfiki jej problemów.
Do testów neuropsychologicznych można zaliczyć:

 • Test Neurolingwistyczny
 • Kliniczny Test Funkcji Wykonawczych
 • Rysowanie Zegara
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Badanie uwagi
 • Sortowania Kart Wisconsin
 • Test Apraksji
 • Test Kopiowania Wzorów
 • Inwentarz Osobowości MMPI-2
 • Bostoński Test do Diagnozy Afazji

Badanie neuropsychologiczne

Badanie neuropsychologiczne ma na celu postawienie właściwej diagnozy, monitorowanie przebiegu choroby i skuteczności leczenia. Opiera się ono na zebraniu dokładnego wywiadu od pacjenta, a jeżeli jest taka konieczność również od jego opiekuna, oceny stanu psychicznego, a także wykonaniu szczegółowych testów neuropsychologicznych (które zostały wymienione wyżej).

Dzięki badaniu neuropsychologicznemu, a tym samym postawieniu diagnozy – możliwa jest ocena jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. W dużym stopniu pozwala ona określić, czy zachowanie pacjenta jest wynikiem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też spowodowane są czynnikami psychologicznymi.

Diagnoza neuropsychologiczna - Ile trwa badanie?

Diagnostyka i badanie pacjenta obejmuje do trzech spotkań, z których każde trwa od 60 do 90 minut.

Po zakończeniu diagnostyki specjalista omawia z pacjentem wyniki badań i udziela informacji na temat dalszego postępowania.

Rehabilitacja neuropsychologiczna

Rehabilitacja neuropsychologiczna stanowi formę pomocy osobom zmagającym się z następstwami chorób mózgu. U jej podstaw leży zjawisko neuroplastyczności, które odpowiada za pamięć i uczenie się.

Celem rehabilitacji neuropsychologicznej jest:

 • likwidowanie lub minimalizowanie zaburzeń zarówno w zakresie możliwości poznawczych, stanu emocjonalnego, jak i aktywności w życiu codziennym,
 • pomoc choremu w zrozumieniu istoty jego choroby i wynikających z niej trudności,

 • działania mające na celu poprawę jakości życia.

Galeria Strefa Spotkań fotele

Poradnia neuropsychologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego Strefa Spotkań mieści się przy ul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów (I piętro). Kontakt z rejestracją jest możliwy w godzinach od 10:00 do 18:00, od pn-pt, pod numerem

Neuropsycholog Pruszków, Komorów

mgr Anna Stadnicka

Psycholog, neuropsycholog

Nasz zespół

lek. Kaja Gierus - specjalista psychiatra

Specjalista psychiatra (osoby od 18 roku życia)

mgr Ewa Gniewek

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

dr n. zdr. Jacek Gierus

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

badanie neuropsychologiczne cena

Diagnoza neuropsychologiczna

• pierwsza wizyta – badanie neuropsychologiczne – trwa 60-90 minut – 300 zł
• druga wizyta – omówienie wyników badania, przekazanie zaleceń

Terapia neuropsychologiczna:
• wizyta w gabinecie – cena wynosi 150 zł

neuropsycholog NFZ

Konsultacje oraz ewentualne leczenie w ramach finansowania przez NFZ nie obowiązują w Strefie Spotkań. Zapraszamy do naszej poradni w ramach praktyki prywatnej.

O nas

W Strefie Spotkań pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem psychologicznym i neuropsychologicznym. Analizujemy konsekwencje uszkodzenia mózgu człowieka, a także opracowujemy indywidualne programy rehabilitacji w zakresie poszczególnych deficytów poznawczych. Nasz prywatny gabinet przeprowadzi badania, testy i rehabilitację neuropsychologiczną. 

Nieustannie zwiększamy swoje kwalifikacje i chcemy świadczyć wysokiej jakości usługi.

Dobry neuropsycholog Pruszków, Komorów - Strefa Spotkań - sprawdź lokalizację