Zaburzenia koncentracji

Udostępnij post

Trudności z utrzymaniem uwagi podczas czytania książki, oglądania filmu czy rozmowy, zaczynanie różnych zadań, nie kończenie ich i przechodzenie do następnych, trudności z wykonywaniem kilku rzeczy jednocześnie, czy w końcu problemy z uwagą podczas jazdy samochodem.
Opisane sytuacje nawiązują do czterech podstawowych cech uwagi, a mianowicie do jej trwałości, przerzutności, zakresu i selektywności.
Zaburzenia koncentracji mogą dotyczyć jednej funkcji albo kilku naraz. Mogą być objawem przemijającym ale zdarza się również, że są przejawem trwałego uszkodzenia mózgu ( np. w wyniku długoletniego nadużywania alkoholu albo licznych, rozsianych mikroudarów) lub zaburzeń neurorozwojowych takich jak ADHD czy ADD.

Zaburzenia koncentracji czy zaburzenia pamięci ?

Sprawna koncentracja jest jednym z warunków zapamiętywania nowych informacji. Często skargi zgłaszane przez pacjentów na zaburzenia pamięci w rzeczywistości okazują się zaburzeniami uwagi. Najczęściej z sytuacją taką mamy do czynienia u osób cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe lub doświadczające silnego, długotrwałego stresu.

Niejednokrotnie zdarza się, że subiektywne poczucie pogorszenia uwagi jest bardziej współmierne do stopnia nasilenia lęku lub smutku niż do stopnia upośledzenia koncentracji zobiektywizowanego w testach neuropsychologicznych. Szczególnie widoczne może to być u osób starszych, cierpiących na zaburzenia nastroju. W tej grupie chorych na pierwszy plan, zamiast charakterystycznego dla depresji smutku lub zobojętnienia, może wysunąć się lęk przed chorobą i subiektywne poczucie zaburzeń pamięci.

Jaki rodzaj pomocy można uzyskać u specjalisty ?

Diagnostyka zaburzeń uwagi wskazana jest szczególnie u osób, u których zaburzenia koncentracji negatywnie wpływają na ich codzienne funkcjonowanie lub, u których objawy utrzymują się przez długi czas.

Zaburzenia uwagi mogą występować w różnych chorobach. Często stanowią tylko jeden z wielu objawów występującego zaburzenia. W związku z tym leczenie powinno być poprzedzone staranną diagnostyką, a następnie ukierunkowane na leczenie zdiagnozowanych zespołów chorobowych, a nie samych zaburzeń koncentracji.

Do metod leczenia zaliczamy zarówno leczenie farmakologiczne, psychoterapeutyczne jak i treningi funkcji poznawczych.

 

Ostatnie posty

Bez kategorii

Test próbny PESOZ z psychologii klinicznej

NOWA, ZAKTUALIZOWANA BAZA PYTAŃ NA ROK 2024 BĘDZIE DOSTĘPNA od 29 LUTEGO 2024 na stronie: jgresearch.pl Aż 1001 pytań z lektur i możliwość podglądania nieprawidłowych